Gränspolissektionen söker handläggare med fokus på utvecklingsarbete :Jobs in SwedenGränspolissektionen söker handläggare med fokus på utvecklingsarbete


Company: Polisen
Location:

Du hjälper till att identifiera problemområden och driver projekt kopplade till dessa. Gränspolissektionen i region Väst har idag drygt 200 medarbetare.

More >>